Articole presa

Modificarea și completarea unor acte normative: Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcții

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 08 ianuarie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-a-restituirea-taxei-auto-scutirea-de-la-plata-impozitului-pe-venit-pentru-veniturile-salariale-in-sectorul-constructii/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 18.12.2018, Proiect OUG privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

În cele ce urmează vă prezentăm reglementările avute în vedere de Executiv privitor la:

  • restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;
  • veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, în perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, în persoanele fizice ale căror angajatori desfășoară activități în sectorul construcții.

A)Restituirea taxei auto:

Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019;

b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.”

Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 cu modificările și completările ulterioare, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.

Sumele rămase de restituit, reprezentând timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.

B) Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcții

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5  cu următorul cuprins:

”5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) angajatorii desfășoară activităţii în sectorul construcții care cuprind:

i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – Secțiunea F – CONSTRUCȚII

ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramic;

2332- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argila arsă;

2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contrucții;

2363- Fabricarea betonului;

2364- Fabricarea mortarului;

2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812- Extracția pietrișului și nisipului;

711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar, inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.”

Art. 60 – Scutiri din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

  1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:                                                           a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;

a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice;

3.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii:

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *