Articole presa

Modificarea şi completarea formularului (390 VIES)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 25 februarie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-formularului-390-vies/

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17.02.2020, Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.
Motivul emiterii actului normativ şi propunerile care vizează modificările se regăsesc în referatul de aprobare, astfel:
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2020 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020, au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind astfel transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2018/1910 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.
Astfel, prin dispoziţiile art. 2701 din Codul fiscal se introduce regimul stocuri la dispoziţia clientului, potrivit căruia, în momentul transportului bunurilor către alt stat membru, furnizorul cunoaşte deja identitatea persoanei care achiziţionează bunurile şi căreia îi vor fi furnizate ulterior.
Urmare acestor prevederi legale, fiecare persoană impozabilă trebuie să înscrie în declaraţia recapitulativă informaţii cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului, precum şi cu privire la orice modificare a informaţiilor deja furnizate.
Modelul şi conţinutul formularului (390 VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere aceste modificări legislative este necesară modificarea şi completarea formularului (390 VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările /achiziţiile /prestările intracomunitare”.
Din instrucţiunile pentru completarea formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“, prezentăm următoarele:
1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.
3. Persoana impozabilă înscrie în declaraţia recapitulativă informaţii cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului, conform condiţiilor stabilite la art. 2701 din Codul fiscal şi cu privire la orice modificare a informaţiilor furnizate.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal completează formularul (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ cu ajutorul programului de asistenţă existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii electronice şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *