Articole presa

Eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 21 ianuarie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/eliminarea-contraventiei-referitoare-la-nerespectarea-de-catre-utilizatorii-aparatelor-de-marcat-electronice-fiscale-a-termenelor-prevazute-de-lege-de-sub-prevederile-legii-prevenirii/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 15 ianuarie 2020, Proiect Hotărâre pentru modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum și a modelului planului de remediere.
Motivul emiterii proiectului de act normativ, respectiv descrierea situației actuale și schimbările preconizate sunt prezentate în Nota de fundamentare, astfel:
Descrierea situației actuale
Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 28/1999) şi de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare, au fost create premisele înlocuirii etapizate a aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat cu jurnal electronic și s-au stabilit termenele de dotare a operatorilor economici cu noile aparate (1 iunie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, respectiv 1 august 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici).
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, a fost acordat un termen de grație de 3 luni în care nu se aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, termenele de grație stabilite prin acest act normativ fiind 1 septembrie 2018 (contribuabili mari și mijlocii), respectiv 1 noiembrie 2018 (contribuabili mici).
La data de 17 august 2018, principalele procese de implementare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic (producere, avizare tehnică, autorizare, atribuire număr unic de identificare, fiscalizare) înregistrau întârzieri, ceea ce crea premisele ca cel puțin anumite categorii de operatori economici să nu poată, din motive obiective, neimputabile acestora, să se doteze cu noile aparate de marcat, până la expirarea termenului de grație stabilit pentru data de 1 septembrie.
Având în vedere faptul că, operatorii economici care aveau obligația să se doteze cu noile aparate de marcat până la data de 1 septembrie 2018, riscau sancțiuni drastice (amendă, suspendarea activității la punctul de lucru și confiscarea sumelor nejustificate), fără ca vinovăția să fie directă și exclusivă a acestora, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 prin care a fost introdusă sub incidența Legii prevenirii, contravenția prevăzută la art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, pentru nedotarea la termen cu noile aparate de marcat, astfel încât să se asigure o abordare de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare imediată de la prima abatere a operatorilor economici.
La această dată, procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în curs de definitivare, iar Ministerul Finanțelor Publice MFP monitorizează toate operațiunile desfășurate de către toți actorii implicați.
La data de 14.11.2019, situația principalelor procese este următoarea:
– ICI Bucureşti a emis 125 avize tehnice favorabile;
– în baza avizelor eliberate de ICI București, Ministerul Finanțelor Publice a emis 119 autorizaţii de distribuţie pentru toate tipurile de aparate de marcat;
– ANAF a emis numere unice de înregistrare pentru 512.469 aparate de marcat;
– la nivel național au fost instalate 481.111 aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.
Din informațiile deținute de MFP a rezultat că, procesele de implementare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic au înregistrat un declin accentuat în perioada ianuarie – octombrie2019, comparativ cu perioada septembrie – decembrie 2018, astfel:
– numărul aparatelor de marcat înregistrate în sistemul informatic al ANAF de către producători/distribuitori/importatori, a scăzut în medie cu 78%;
– ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scăzut în medie cu 60%;
– ritmul de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scăzut în medie cu 40%.
În prezent, printre contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, se numără şi cea referitoare la nerespectarea de către operatorii economici, a termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999) pentru care legea prevede ca sancțiune contravențională principală amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și următoarele sancțiuni complementare:
– confiscarea sumelor nejustificate;
– suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.
Schimbări preconizate
Se impune eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.
Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune modificarea pct. 42 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, în sensul eliminării contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999), organele de control urmând să aplice de la prima abatere sancțiunile prevăzute la art.11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate.
Totodată, având în vedere prevederile art.4 alin.(1) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și faptul că adoptarea prezentului proiect are ca efect aplicarea de la prima abatere a sancțiunilor prevăzute la art.11 alin.(1) lit.f) din OUG nr.28/1999, în locul sancțiunii avertismentului prevăzută de Legea nr.270/2017, se reglementează intrarea în vigoare a acestuia în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *