Articole presa

Competența de soluționare a contestațiilor

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 20 aprilie 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/competenta-de-solutionare-a-contestatiilor/

În trei ediții anterioare,  din luna ianuarie 2021, au fost publicate materiale privitoare la modificarea și completarea Codului de procedură fiscală – cu intrarea în vigoare de la data de 1 ianuarie 2021 .

Cu privire la ”Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale (art.268-281) , am prezentat următoarele modificări aduse Codului de procedură  fiscală prin Legea Nr.295/2020 din 18 decembrie 2020(publicată în Monitorul Oficial Nr.1266 din 21 decembrie 2020):

a) Cu privire la Art.272, Organul competent , forma modificată de Legea 295/2020 :

(1) Contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluţionează de către structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Activitatea de soluţionare a contestaţiilor se realizează de către structura specializată din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial.
(3) Competenţa şi atribuţiile structurii specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ale structurilor teritoriale de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale locale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se soluţionează de către aceste organe fiscale.
(5) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.”
Potrivit prevederilor Art.III din Legea Nr.295/2020, prevederile art.270, 272 și 274 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art.I al Legii Nr.295/2020 , se aplică în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a Legii, iar contestațiile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin Lege se predau structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se soluționează de către acestea .

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 16 aprilie 2021, Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,  precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală .

Cu privire la Art.272, Organul competent, forma modificată de Legea 295/2020, Proiectul actului normative vizează modificarea prevederilor art.3 alin (1) din HG nr.34/2009 – în sensul introducerii atribuției „soluţionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal” și a atribuției ” reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul central fiscal”.

Potrivit prevederilor Art.II din Proiectul actului normativ, aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Ministerului Finanțelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *