Articole presa

Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului de procedură fiscală – partea a III-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 05 decembrie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/actualizarea-si-imbunatatirea-prevederilor-codului-de-procedura-fiscala-continuare-2/

              Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Actualizarea și îmbunătățirea prevederilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările inițiatorilor propunerilor și textele, de modificare/completare, propuse.

Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse și motivările inițiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală.

Capitolul II Controlul inopinat

3.7. Art.134, Obiectul controlului inopinat

Textul actual: (3) Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcție de obiectivele controlului, și nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Text propus: (3) Durata efectuãrii controlului inopinat este stabilitã de conducãtorul organului de control, în funcție de obiectivele controlului, și nu poate fi mai mare de 30 de zile. Procesul-verbal emis dupã împlinirea termenului de 30 de zile, nu constituie mijloc de probã in sensul art. 55.

Motivarea inițiatorului: Legea nu reglementeazã nicio sancțiune în cazul nerespectãrii termenului maximal de 30 de zile.

Având în vedere particularitãțile controlului inopinat și ale Procesului Verbal, se propune o sancțiune distinctã, și anume încetarea oricãrei acțiuni de control cu consecința ca Procesul verbal întocmit cu nerespectarea termenului sã nu poatã fi considerat mijloc de probã.

Capitolul III Controlul antifraudă

3.8.1. Art.137, Reguli privind controlul operativ și inopinat:

 Textul actual:

Textul propus: (5) Dispozițiile art. 134, art. 135 sunt aplicabile în mod corespunzător și controlului antifraudă.

Motivarea inițiatorului: Forma curentă a legii nu conferă niciun fel de garanții pentru protejarea drepturilor contribuabilului supus inspecției antifraudă. Drept urmare, considerăm necesară menționarea expresă a următoarelor:

  • oferirea posibilității contribuabilului de a cunoaște perioadele fiscale și obligațiile fiscale supuse verificării;
  • limitarea controlului antifraudă la perioada aflată în interiorul termenului de prescripție de a stabili obligații fiscale;
  • fiind o specie de control inopinat, limitele și regulile de desfășurare trebuie respectate asemenea.

3.8.2. Art.1371, Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi înștiințat:

Textul actual: –

Textul propus: La începerea controlului operativ și inopinat, contribuabilul/plătitorul supus controlului antifraudă are dreptul de a fi înștiințat cu privire la acțiunea care urmează să se desfășoare. În acest scop, inspectorul antifraudă desemnat cu efectuarea controlului, înmânează contribuabilului/plătitorului un aviz de control care cuprinde temeiul juridic și obiectul controlului antifraudă.

Motivarea inițiatorului: Pentru a stabili cadrul în care contribuabilul trebuie să-și îndeplinească obligația de colaborare, precum și limitele exercitării, de către organul antifraudă, a limitelor exercitării dreptului de apreciere.

Stabilirea acestui cadru este foarte importantă pentru buna derulare a acțiunii de control, fiind în concordanță cu fundamentul și exigențele principiului bunei administrări.

3.8.3. Art.1372, Rezultatele controlului antifraudă:

Textul actual:

Textul propus: (1) La finalizarea controlului operativ şi inopinat se încheie proces-verbal de control/act de control, în condiţiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se comunică contribuabilului/plătitorului.

(2) Procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) constituie mijloc de probă în sensul art. 55, inclusiv în situația în care în conținutul său sunt prezentate consecințele fiscale ale neregulilor constatate.

(3) Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

(4) Constatările consemnate în procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) pot fi luate în considerare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală.

Motivarea inițiatorului: Clarificarea regimului actelor antifraudă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *