Articole presa

Instituirea unor facilități fiscale – Anularea unor obligații accesorii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 20 august 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/instituirea-unor-facilitati-fiscale-anularea-unor-obligatii-accesorii/

            În Monitorul Oficial nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanța nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Capitolul II din ordonanță conține reglementările privitoare la anularea unor obligații accesorii.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări emise în acest sens, cu mențiunea că procedura de aplicare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Sfera de aplicare

            Se aplică pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.23 alin. (4) din ordonanță, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

             Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

               Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 24 lit. d) din ordonanță.

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată

Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanţei beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor.

Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanţei beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *