Articole presa

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 10 august 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/fisierul-standard-de-control-fiscal-saf-t/

În data de 9 iulie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat , pe site-ul propriu , Transparență decizională, Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea declarației informative D406-Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) .

În data de 9 august 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală a actualizat, pe site-ul propriu, Transparență decizională , documentația tehnică SAF-T .

 1. Informații generale despre Declarația informativă D406

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în 2005, iar de atunci a suferit o serie de perfecționări, versiunea cea mai recentă fiind OECD SAF-T 2.0. La nivel internațional se poate observa o tendință emergentă de utilizare a acestui standard.

Conform OECD – Forumul de administrare fiscală SAF-T a fost conceput pentru a permite auditorilor accesul la date într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură, eficacitate și productivitate crescută în auditul asistat de computer. SAF-T se dorește a fi adecvat pentru contribuabili și auditorii acestora, indiferent de mărimea acestora, de la întreprinderi multinaționale la întreprinderi mici și mijlocii, deși pot exista unele diferențe în aplicarea sa.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își dorește consolidarea capacității de a susține inițiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea SAF-T.

Introducerea SAF-T în Romania va simplifica relația contribuabililor cu ANAF, întrucât ANAF ar putea face unele verificări electronic, fără să mai fie nevoie să efectueze inspecții fiscale pe teren. În urma acestor verificări preliminare de la distanță, ANAF ar putea lămuri rapid unele neclarități și să restrângă astfel numărul de verificări la sediul contribuabilului.

Fișierul Standard de Control (SAF-T) este un fișier în format electronic, bazat pe XML, standardizat internațional pentru trimiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale. SAF-T necesită utilizarea codurilor standardizate. SAF-T este un fișier care conține date contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor. În practică, datele sunt exportate și stocate într-un format standardizat.

 1. Rolul și beneficiile Declarației informative D406 pentru contribuabili și pentru ANAF

Fișierul standard de control fiscal SAF-T reprezintă o structură standardizată a informațiilor relevante pentru controalele fiscale și are ca scop reducerea costului conformării pentru societăți si va contribui la asigurarea echității în derularea activităților economice, precum și la îmbunătățirea conformării fiscale voluntare prin reducerea efortului ambelor părți în ceea ce privește alocarea resurselor umane şi materiale pentru verificările fiscale.

Implementarea Fișierului SAF-T va aduce următoarele beneficii contribuabililor:

 •  Reducerea costului conformării pentru contribuabili;
 •  Schimb electronic de date contabile, în format standard și securizat în interacțiunea cu administrația fiscală;
 •  Facilitarea comunicării dintre administrația fiscală și companii cu privire la conținutul de date al sistemelor IT în scopuri fiscale;
 •  Creșterea echității prin creșterea gradului general de conformare și prin identificarea corectă și sancționarea fermă a comportamentelor neconforme;
 •  Diminuarea timpului petrecut la sediul unui contribuabil în vederea realizării unei inspecții fiscale
 •  Asigurarea transparenței actului de control;
 • Simplificarea unor declarații, precompletarea și chiar eliminarea unora, întrucât ANAF va avea un set semnificativ de date din sistemul financiar-contabil.

Implementarea fișierului SAF-T va aduce următoarele beneficii ANAF-ului:

 • Sporirea nivelului veniturilor colectate la Bugetul General Consolidat prin creșterea conformării la declarare și plată a tuturor categoriilor de venituri înregistrate contabil ;
 • Creșterea calității actului administrativ prin utilizarea unui instrument modern și automatizat de lucru;
 • Creșterea eficientei si eficacității prin utilizarea datelor SAF-T ca sursă pentru procedurile de testare automate;
 • Facilitarea accesului inspectorilor fiscali la informații standardizate;
 • Simplificarea procedurilor de lucru în procesul de analiză a riscurilor și eliminarea redundanțelor din activitatea inspectorilor fiscali;
 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor de utilizare a datelor și efectuarea de analize de risc comparative;
 • Reducerea timpului de derulare a inspecției fiscale, prin realizarea unui control documentar eficient și detaliat;
 • Reducerea timpului de răspuns la solicitările din partea contribuabililor.
 1. Obligația de furnizare a fișierului standard de control fiscal SAF-T

Contribuabilii persoane juridice române și unități fără personalitate juridică din Romania ale persoanelor juridice străine care țin contabilitatea în partidă dublă vor avea și obligația de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidență contabilă şi fiscală, denumită în continuare Declarația informativă D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) sau prescurtat Declarația informativă D406.

Declarația informativă D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) se depune în format electronic, data limita de depunere fiind cel mai târziu:

 • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile si Activele).
 • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, in cazul Declarației informative D406-Active.
 • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, in cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Obligația de depunere a Declarației Informative D406 privind Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili de la datele de referință stabilite prin OP ANAF […], astfel:

 • Pentru contribuabilii aflați deja în categoria mari contribuabili – de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili)

         Contribuabilii trebuie să trimită Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial. Data limită pentru depunerea Declarațiilor Informative D406 privind Fișierul Standard de Control Fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii (care este luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declarația informativă).

Având în vedere complexitatea și noutatea acestei obligații de raportare, contribuabililor li se va acorda o perioadă de grație de 3 (trei) luni pentru prima raportare, de la data când obligația de depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabili.

Contribuabilii vor avea posibilitatea să se înscrie voluntar în faza de testare a sistemului -prevăzută a începe de la jumătatea lunii august 2021-pentru a putea face ajustările necesare până la data la care raportarea în noul sistem devine obligatorie .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *