Articole presa

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) (3)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 05 octombrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/fisierul-standard-de-control-fiscal-saf-t-3/

În completarea materialelor publicate anterior(11.08.2021 și 21.09.2021) pe această temă, în cele ce urmează prezentăm principalele reglementări privitoare la Procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) – Informații conținute în Anexa 3 a proiectului actului normativ .

Pentru pregătirea și transmiterea fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 se vor derula următoarele activități:

a. Generarea fișierului SAF-T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului.

b. Verificarea structurii fișierului XML și a corelațiilor dintre date prin programul informatic validator pus la dispoziție de către ANAF.

c. Generarea Declarației informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML atașat (dacă acesta a îndeplinit condițiile de verificare) semnat electronic.

Pentru pregătirea Declarației informative D406, ANAF pune la dispoziție contribuabilului/plătitorului două forme de asistență:

  • Specificațiile pentru formatul și conținutul Declarației informative D406 ;
  • Programul Validator pentru fișierul SAF-T în format XML – program independent, în format executabil, interpretat, scris în limbaj Java, cu care contribuabilii/plătitorii pot valida sintactic și în parte semantic raportarea, înainte de a o încărca pe portalul ANAF.

În cadrul procesului de pregătire a fișierului XML, contribuabilii/plătitorii au la dispoziție mai multe metode de lucru, cum ar fi:

  • Pentru contribuabilii/plătitorii care dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP, generare automată din sistemul informatic a fișierului în format XML.
  • Pregătirea cu un editor de XML a declarației prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directă a datelor relevante. Validarea Declaraților informative D406 se poate face cu validatorul pus la dispoziție de către ANAF. Această metodă poate fi utilizată de către contribuabilii/plătitorii care nu dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP.
  • „Generare externă” prin prelucrarea fișierului de către un operator de date specializat. Această metodă poate fi utilizată de contribuabilii/plătitorii care folosesc servicii financiar- contabile externalizate.

Declarantul poate genera fișierul SAF-T în format XML cu ajutorul validatorului (program Soft-J), pus la dispoziție de către ANAF. Acesta poate fi utilizat independent de către contribuabili/plătitori pentru verificări în sistemul informatic propriu, la sediul său, cu mijloacele sale tehnice. Validatorul SoftJ realizează verificările și validările sintactice ale fișierului în format XML (formă, formatul datelor, conținut, etc.) și o serie de verificări semantice doar asupra fișierului în format XML.

Declarația informativă D406 – în format PDF cu XML atașat se va genera în mod automat prin intermediul Soft-J pus la dispoziție de ANAF.

Pentru a putea încărca în portalul ANAF Declarația informativă D406, împreună cu fișierul XML atașat, aceasta trebuie semnată electronic cu certificat digital calificat, rezultând astfel un fișier PDF cu XML atașat și semnat electronic.

Transmiterea unei Declarații informative D406 se va face doar în situația în care procesarea a fost realizată cu succes.

Dimensiunea Declarației informative D406 în format PDF cu XML atașat nu trebuie să depășească limita maximă de 500 MB. Dacă Declarația informativă D406 are o dimensiune mai mare decât această limită, documentul nu va fi acceptat la încărcare în platforma e-guvernare.ro sau prin portalul ANAF. Pentru a putea încărca toate informațiile solicitate, la generare, declarația va trebui împărțită în segmente, conform informațiilor prezentate la punctele 27-28, până când toate informațiile aferente perioadei de raportat au fost transmise.

Transmiterea Declarației informative D406 se poate face de către contribuabilii/plătitorii cu obligația de depunere, începând cu prima zi calendaristică a lunii următoare perioadei pentru care obligația devine activă, până la data limită de depunere– ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea.

Transmiterea se poate face doar de către contribuabilul/plătitorul cu obligație de depunere sau de către împuternicitul/reprezentantul legal al acestuia folosind contul și certificatul de semnătură digitală cu care aceștia sunt înrolați în sistemul ANAF pentru depunerea documentelor și formularelor fiscale în format electronic.

La transmiterea Declarației informative D406 se va efectua verificarea și validarea identității contribuabilului/plătitorului pentru care se depune Declarația informativă D406, în raport cu identitatea cu care acesta sau împuternicitul acestuia este înrolat în sistemul ANAF pentru depunerea declarațiilor și formularelor fiscale în format electronic.

Formularele și fișierele SAF-T atașate pentru care nu este validată identitatea vor fi respinse.

Declarația informativă D406 se va depune doar online, în format electronic, prin intermediul serviciului public digital Servicii online – Depunere declarații al ANAF sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro , serviciul Depunere declarații ANAF.

Prima Declarație informativă D406, validată, depusă pentru o lună sau un trimestru de către un contribuabil/plătitor este considerată declarație inițială. Declarațiile ulterioare depuse pentru aceeași perioadă (lună / trimestru) sunt automat considerate declarații rectificative.

După încărcarea Declarației informative D406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), se afișează indexul de încărcare, pe baza căruia contribuabilul/plătitorul sau reprezentantul acestuia se poate informa despre stadiul procesării declarațiilor și formularelor depuse și despre rezultatele procesării acestora.

În cazul contribuabililor/plătitorilor cu activitate economică mare, materializată într-un număr foarte mare de înregistrări contabile și informații de transmis prin Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) – modul de pregătire și depunere a Declarației Informative D406 permite transmiterea folosind mai multe formulare D406 (raportare modală), fiecare cu secțiuni sau sub-secțiuni din declarația informativă, transmise succesiv de către contribuabilii/plătitorii respectivi pentru perioada de depunere (lună, trimestru), până la data limită. Sistemele ANAF asigură primirea, procesarea și păstrarea integrală a Declarațiilor informative D406.

Raportarea modală reprezintă raportarea datelor în mai multe părți. Raportarea modală – privește strict planul de transport al datelor de la contribuabil/plătitor la ANAF, pentru raportarea în format electronic. Raportarea modală se aplică pe un fișier XML generat și funcționează identic pentru toate fișierele extrase/ pregătite, indiferent de numărul câmpurilor și conținutul lor. Împărțirea fișierelor XML pentru raportare modală cu mai multe formulare D406 pentru aceeași lună este în sarcina contribuabilului/plătitorului, la pregătirea Declarației informative D406. Această metodă se folosește în cazul unor Declarații de dimensiuni foarte mari, iar împărțirea se face la nivel de Sub- Secțiune. Validarea unui fișier XML cu informații SAF-T, transmise modal, se face individual fișier cu fișier.

Raportarea modală va fi considerată completă dacă sunt prezente concomitent toate secțiunile și câmpurile obligatorii ale fișierului standard de control SAF-T, fapt ce se va verifica pentru fiecare depunere de acest tip ce aparține unei perioade de raportare lunară / trimestrială.

Informațiii detaliate referitoare la procedura de depunere a Declarației informative D406, se vor publica pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul ”Ghidului contribuabilului pentru pregătirea și transmiterea Declarației informative D406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T).

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *