Articole presa

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 21 septembrie 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/fisierul-standard-de-control-fiscal-saf-t-2/

 

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională , a fost publicat , în data de 16 septembrie 2021, Proiect de ordin al președintelui ANAF privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

În completarea materialului publicat anterior(în data de 11.08.2021) pe această temă, în cele ce urmează prezentăm reglementările privitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control (informații conținute în Anexa 5 a proiectului actului normativ) :

1.Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili , astfel:

– pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili);

– pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru contribuabilii mijlocii);

– pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință pentru contribuabilii mici);

– pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

2.Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

3.Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:

– Regiile autonome
– Instituțiile naționale de cercetare dezvoltare
– Societățile comerciale pe acțiuni (S.A.)
– Societățile în comandită pe acțiuni (SCA)
– Societățile comerciale în comandită simplă (SCS)
– Societățile comerciale în nume colectiv (SNC)
– Societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL)
– Societățile/Companiile naționale
– Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1)
– Organizațiile cooperatiste de consum (OC2)
– Organizațiile cooperatiste de credit (OC3)
– Alte persoane juridice
– Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu

sediul în străinătate
– Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu

permanent/mai multor sedii permanente în România,
– Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
– Asociațiile cu scop patrimonial
– Asociațiile/ Persoanele fără scop patrimonial
– Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum

sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil

– Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directa, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

4.Următoarele categorii de contribuabili nu vor avea obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):

–  Persoanele fizice autorizate

–  Întreprinderile individuale

–  Întreprinderile familiale

–  Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)

–  Asociațiile familiale (ASF)

–  Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR)

–  Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale

–  Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)

–  Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)

–  Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de

contribuabili la care sunt încadrate.

–  Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare.

Informațiii detaliate referitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal (SAF-T), precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la depunerea fișierului standard de control, care vor completa cele cuprinse în prezenta anexă, se vor publica pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul ”Ghidului contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF_T)”.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *