Articole presa

Contribuții aplicabile în funcție de tipul asiguratului

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 15 octombrie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/contributii-aplicabile-in-functie-de-tipul-asiguratului/

 

În scopul informării contribuabililor care datorează contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie de muncă, în cele ce urmează vă prezentăm un Centralizator al contribuțiilor aplicabile funcție de tipul asiguratului:

 

 1. Salariatul NU își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor (indiferent de nivelul studiilor și vechime): CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 2. Salariatul își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar angajatorul NU îndeplinește condițiilede la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi): CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 3. Salariatul își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar îndeplinește condițiile de la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi) și venitul brut lunar NU depășește 30.000 lei: CAS – 21,25%, CASS – NU și CAM – 2,25%, după aprobarea unei scheme de ajutor de stat – 0,3375%.
 4. Salariatul își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, dar îndeplinește condițiile de la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi) și venitul brut lunar DEPĂȘEȘTE 30.000 lei: CAS – 21,25% până la venitul de 30.000 lei și 25% pentru ce depășește, CASS – Nu se datorează până la 30.000 lei și se va datora 10% pentru ce depășește și CAM – 2,25%, după aprobarea unei scheme de ajutor de stat – 0,3375% până la 30.000 lei.
 5. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege: CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 6. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncăși beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator: CAS – 25%, CASS – NU și CAM – 2,25%.
 7. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncăși beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASS: CAS – 25%, CASS – NU și CAM – NU.
 8. Președinții asociațiilor de proprietarisau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietari: CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – NU.
 9. Administratorii societățilordesemnați/ numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație: CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 10. Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității: CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 11. Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale (ex. avocații) și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii: CAS – NU, CASS – 10% și CAM – 2,25%.
 12. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial– în această categorie se includ persoanele alese în consiliul de administrație/ comitetul director/ consiliul superior, comitetul executiv/ biroul permanent, comisia de disciplină și altele asemenea: CAS – 25%, CASS – 10% și CAM – 2,25%.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *