Înființată în anul 2012, Societatea TVG TAX AUDIT SRL are ca obiect principal de activitate consultanță în domeniul fiscal și audit financiar.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L. este autorizată ca:

  • societate de consultanță fiscală, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România în baza Autorizației nr.587/23.11.2016 – inregistrata in Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanta fiscală, Capitolul 2- Societăți de consultanta fiscală, Subcapitolul A- Active,Județ Hunedoara, cu nr.587/23.11.2016;
  • societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România în baza Autorizației nr.1345/20.12.2016 – inregistrata ca firma de audit in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. FA 1345.

Sediul social este situat in municipiul Deva, B-dul. Decebal, bl.23, Sc.G, Et.2, Ap.85, județul Hunedoara.

Sediile secundare (punctele de lucru) autorizate sunt situate in:

– municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.14, Et.1, cam.24 și Et.2, cam.38 și 39, județul Hunedoara;
– municipiul Timisoara, Str. C.Brediceanu nr.8, Et.5, județul Timiș.
Societatea TVG TAX AUDIT are implementat Sistemul de management al calității (ISO) : ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.